Miljöansvar

Så här har vi gjort våra flaskor mer miljövänliga och hållbara!

 

Bara förnyelsebara råvaror
Vi använder biomassa från restprodukter som kommer från sockerrör, man kan säga att det som förr slängdes vid sockertillverkningen gör vi flaskor av. Fotosyntesen och en energieffektiv process gör att CO2-belastningen blir -3,09 kg/kg material när råvaran når vår fabrik.

Flasktillverkning i Sverige
Vi tillverkar våra flaskor och lock i Sverige och det minimerar transporterna eftersom flaskorna används och säljs här. För att tillverka en flaska hos oss går det åt 0,06 kWh, vilket motsvarar den energin du gör åt när du duschar i ca 30 sekunder eller surfar på en dator i ca 5 minuter. Jämfört med tillverkning av t ex glas- och aluminiumflaskor är det väldigt energieffektivt.

Effektiv tillverkning med grön energi

Vi använder bara energi från vind- och vattenkraft när vi tillverkar våra produkter. Vi har självklart också solcellsanläggningar på vårt tak som förser kontoret med grön el. Det gör att CO2-belastningen på en flaska blir ca minus 120 g!

Gör det lätt att göra rätt - länge!

Våra flaskor är lätta att ta med sig överallt och gör det lätt att dricka kranvatten i stället för buteljerat vatten. Att producera och leverera en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen. Flaskorna håller länge, många år om de sköts, sedan återvinns de med vanlig plast och blir till nya produkter.

 

 

 

 

Produktionen av flaskan


Vi använder biomassa från restprodukter som kommer från sockerrör, man kan säga att det som förr slängdes vid sockertillverkningen gör vi flaskor av. Flaskorna produceras i Sverige med hjälp av förnybar energi från vind-och vattenkraft, för minsta möjliga miljöpåverkan och kortare transporter.

 

Gör det lätt att göra rätt - länge!

Att producera och leverera en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen. Trots en hög procent av återvinning i Sverige - upp emot 82% - hamnar ändå ungefär 18 miljoner flaskor per år i soporna. Våra flaskor håller i många år och är lätta att ta med sig överallt, sedan återvinns de med vanlig plats och blir till nya produkter

 

Återvinningsbar

Bio-baserad plast betyder inte att den är biologiskt nedbrytbar,