Miljöansvar

Så här har vi gjort våra flaskor mer miljövänliga och hållbara!

 

Produktionen av flaskan

Vi använder biomassa från restprodukter som kommer från sockerrör, man kan säga att det som förr slängdes vid sockertillverkningen gör vi flaskor av. Flaskorna produceras i Sverige med hjälp av förnybar energi från vind-och vattenkraft, för minsta möjliga miljöpåverkan och kortare transporter.

 

Gör det lätt att göra rätt - länge!

Att producera och leverera en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen. Trots en hög procent av återvinning i Sverige - upp emot 82% - hamnar ändå ungefär 18 miljoner flaskor per år i soporna. Våra flaskor håller i många år och är lätta att ta med sig överallt, sedan återvinns de med vanlig plats och blir till nya produkter.

 

Återvinningsbar

Biobaserad plast innebär att materialet är gjort av förnyelsebara råvaror och den kan återvinnas tillsammans med traditionella plaster. Den är alltså inte biologiskt nedbrytbar, och ska därför inte slängas i naturen!