Köpvillkor

För att få beställa hos DesignDirekt måste du ha fyllt 18 år och godkänna våra köpvillkor, vilket du gör när du klickar på ”Slutför köp” i kassan.

Upphovsrätt

Du har som beställare det fulla ansvaret för att uppladdade bilder och logotyper inte bryter mot gällande lagar, moral eller etik. Du ansvarar också för att uppladdade bilder inte gör intrång i någon annans upphovsrätt eller liknande. Om en uppladdad bild skulle föranleda att skadeståndsanspråk riktas mot DesignDirekt har du det fulla process- och skadeståndsansvaret. Samtliga ordrar granskas manuellt av DesignDirekt och kan om de bedöms strida mot ovanstående komma att avvisas. Återbetalning av inbetalda avgifter sker då via Klarna.

Leverans

Din order expedieras normalt inom 14 dagar från beställning. Vid ej aviserad leveransförsening har ordergivaren rätt att avbeställa, dock först sedan en fastställd tidsfrist har löpt ut. Inga ytterligare skadeersättningskrav eller liknande kan ställas. För din säkerhet är det inte möjligt att i efterhand skicka din order till annan adress än den som du angav när du bekräftade din beställning.

Ångerrätt

Eftersom samtliga produkter i vårt sortiment produceras i enstyck med personlig design på direkt kundorder kan du inte ångra eller avbeställa din vara. Dessa villkor finner stöd i Lagen om Distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) 4 § 1 p respektive Konsumenttjänstlagen (1985:716) 42 §.

Reklamation

I händelse av skada eller brister i varan ska dessa åtgärdas skyndsamt av DesignDirekt. Reklamationer ska, för att kunna beaktas, göras skriftligen senast 14 dagar efter mottagandet av ordern. Endast tekniska brister är giltig reklamationsgrund, således ej designmässiga synpunkter. Inga skadeersättningskrav utöver varuvärdet kan ställas.

Ej uthämtad order

Försändelse med beställda produkter som ej avhämtas hos distributören debiteras till fullo plus kostnad för returfrakt och hantering, för närvarande 249 kr per icke uthämtad försändelse.